Nijverheidsstraat 11A

1704 RA Heerhugowaard

0226 234 333

Deskundig advies

Do - Za: 11:30 - 17:00

Let op! openingstijden winter

GARANTIE REGELING

Onderstaande garantie bepalingen zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Justmarine.nl.

  1. Justmarine.nl verleent een garantie van 3 maanden op geleverde gebruikte occasion motoren, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.
  2. Justmarine.nl verleent een garantie van 1 jaar op geleverde nieuwe motoren en boten, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.
  3. Alle voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Justmarine.nl te worden geleverd voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
  4. De kosten van verzending door Justmarine.nl naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan Justmarine.nl in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
  5. Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Justmarine.nl, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen in de gebreken naar oordeel van Justmarine.nl of fabrikant zijn te wijten aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.
  6. Alle garantie aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig handelt.